O nás

Rádioklub OM3KSI bol zriadený nadšencami rádioamatérstva a kozmickej techniky na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Letecká fakulta, ako partner Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, sa podieľala na vývoji našej prvej slovenskej družice skCube. Vybudovanie
pozemnej sledovacej stanice nás priviedlo k myšlienke zriadiť na Leteckej fakulte rádioklub. Vykonávaním rádioamatérskej činnosti chceme študentom, a nie len im,  bližšie priblížiť problematiku sledovania lietajúcich kozmických
objektov, ako aj spôsoby komunikácie prostredníctvom satelitov.

 • Rádioamatérska činnosť

  Aktívne chceme vykonávať činnosti na rádioamatérskych pásmach, zúčastňovať sa závodov, a to najmä na VKV, vykonávať spojenia prostredníctvom satelitov, experimentovať so spojeniami odrazom od mesiaca, meteorických rojov a pod.

 • Sledovanie kozmických objektov

  Zapojením sa do programu sledovania a monitorovania telemetrických dát lietajúci objektov SatNogs, chceme byť nápomocní vedeckým inštitúciám pri spracúvaní dát fyzického stavu ich vesmírnych objektov.

 • Zapájanie sa do projektov

  Aktívne sa chceme zapájať do projektov Leteckej fakulty v oblasti kozmických technológií.

Príspevky z blogu

Workshop Ako komunikovať cez satelit QO-100

/
Dňa 15. októbra 2019 sa na našej fakulte konal Deň otvorených…

IARU VHF Contest 2019 z KN08OS

/
Na IARU VHF závod sme sa začali pripravovať už niekoľko…

Náš výsledok vo WW RTTY WPX Contest 2019

/
Vo februári tohto roku sme začali prevádzku nášho rádioklubu…

Plánovaná účasť v závodoch

 • 28-29 september

   

  CQ WW DX RTTY Contest

 • 5-6 október

   

  IARU UHF Contest

Workshop

Ako komunikovať prostredníctvom Es´Hail-2?

15. októbra 2019 o 13:00

Letecká fakulta, Rampová 7, Košice