O nás

Rádioklub OM3KSI bol zriadený nadšencami rádioamatérstva a kozmickej techniky na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Letecká fakulta, ako partner Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, sa podieľala na vývoji našej prvej slovenskej družice skCube. Vybudovanie
pozemnej sledovacej stanice nás priviedlo k myšlienke zriadiť na Leteckej fakulte rádioklub. Vykonávaním rádioamatérskej činnosti chceme študentom, a nie len im,  bližšie priblížiť problematiku sledovania lietajúcich kozmických
objektov, ako aj spôsoby komunikácie prostredníctvom satelitov.

  • Rádioamatérska činnosť

    Aktívne chceme vykonávať činnosti na rádioamatérskych pásmach, zúčastňovať sa závodov, a to najmä na VKV, vykonávať spojenia prostredníctvom satelitov, experimentovať so spojeniami odrazom od mesiaca, meteorických rojov a pod.

  • Sledovanie kozmických objektov

    Zapojením sa do programu sledovania a monitorovania telemetrických dát lietajúcich objektov SatNogs, chceme byť nápomocní vedeckým inštitúciám pri spracúvaní dát fyzického stavu ich vesmírnych objektov.

  • Zapájanie sa do projektov

    Aktívne sa chceme zapájať do projektov Leteckej fakulty v oblasti kozmických technológií.

Príspevky z blogu

2. Subregional Contest 2020

/
Vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa kolektívnych staníc…

Hľadanie rádiosondy SP-VONT

/
Minulá nedeľa sa niesla v stratosférických výškach. Z…

Prednáška na stretnutí rádioamatérov TATRY 2019

/
Slovenský zväz rádioamatérov aj tento rok zorganizoval najväčšie…

Plánovaná účasť v závodoch