Členovia rádioklubu OM3KSI

Chcete sa stať naším členom? Neváhajte a kontaktujte nás.

Miroslav Šmelko

Miroslav Šmelko

Predseda

K rádioamatérstvu som sa dostal vďaka projektu prvej slovenskej družice skCUBE. Ako člen technického tímu som sa priamo rádiovej komunikácii nevenoval. Avšak v rámci podporných aktivít tohto projektu som, spolu s kolegami, vybudoval záložnú pozemnú sledovaciu stanicu na Leteckej fakulte v Košiciach. pôsobím na Katedre leteckej technickej prípravy, kde zabezpečujem výučbu v predmetoch Signály a sústavy, Analýza signálov a systémov, Mikrosystémy a nanotechnológie, Inteligentné snímače.

Peter Hanák

Peter Hanák

OM8WG, vedúci operátor

Vďaka môjmu otcovi, Vladovi OM3WAG, som sa ako dvanásť ročný chlapec dostal k rádioamatérstvu. Začínal som ako poslucháč OK3-28262, neskôr ako mládežník OL8CTH a následne ako OK3TZR/OM3TZR. Po dlhšej pauze spôsobenej pracovnými povinnosťami som opäť aktívny na rádioamatérskych pásmach ako OM8WG. Aktívne sa zúčastňujem na VKV závodoch v mojom materskom rádioklube OM3KTR z Trnavy. Moje hlavné činnosti sú aktivita na VKV/UKV a spojenia prostredníctvom satelitov.

Dušan Liba

Dušan Liba

OM3WAK, technické zabepečenie

Rádioamatérskej činnosti som sa začal aktívne venovať v roku 1973 v mojej rodnej obci Prakovce na východnom Slovensku. V uvedenom roku som bol jeden zo zakladajúcich členov rádioklubu OK3KXC/OM3KXC. Venoval som sa rádiotechnickej práci a technickému zabezpečeniu rádioklubu ako aj prevádzkovej činnosti na rádioamatérskych pásmach KV a VKV. Postupne som získal platné osvedčenie poslucháča a operátora OK3-26683. V roku 1980 som obdržal povolenie triedy D s pridelenou volacou značkou OK3WAK. V súčastnosti pôsobím pod značkou OM3WAK.